راهنمای خرید از سایت

بدین وسیله راهنمای تصویری خرید از سایت به همراه فایل مربوطه جهت دانلود خدمت شما عزیزان ارائه می گردد :

فایل PowerPoint راهنمای خرید از سایت : دانلود کنید

فایل PDF راهنمای خرید از سایت : دانلود کنید