درباره ما

fardan

تاریحچه نمک هامر

تاریخچه

كارخانه فردان ماشين شيراز واقع در شهرك صنعتي بزرگ شيراز ، بلوا ر پژوهش شمالي ، خيابان 300 با نام تجاري نمك هامر در بين كارخانه هاي تصفيه نمك به روش شستشو ، شاخص و برجسته ميباشد . زمين اين كارخانه در آذر ماه سال 1380خريداري شده و بلا فاصله عمليات ساختماني آغاز و همزمان طراحي و ساخت ماشين آلات اقدام گرديد . در فروردين ماه سال 1383 پروانه بهره برداري از طرف اداره كل صنايع صادر گرديد و به دنبال آن در آذر ماه همان سال پروانه ساخت و سپس استاندارد دريافت شد.در سال 1384 با تغير استاندارد از خلوص 97% به 99.2% برخي اقدامات اصلاحي در خط توليد جهت رسيدن حد مورد نظر انجام گرديد و در سال 1387 نسبت به دريافت گواهيهاي ISO 9001-2000 و HCCP اقدامات لازم صورت گرفت. اين واحد صنعتي در حال حاضر با توليد نمک در اوزان 500 - 600 - 700- 1000 گرمي و 2.5 کیلویی نرم یددار و 2.5- 5 - 25 كيلويي بدون يد و نیز رعايت كامل قوانين و ضوابط استاندارد بخشی از نياز داخلي تامین و يكي از عمده ترين صادر كنندگان نمک محسوب ميگردد.